Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną

Konferencja: Rodzicielstwo i rodzina_2020

Program szczegółowy

Konferencja zgromadziła naukowczynie i naukowców z wielu ośrodków akademickich w kraju. Obrady toczyły się wokół tytułowej problematyki w ujęciu temporalnym, z perspektywy wielu dyscyplin naukowych, wyznaczając kolejne ważne pola badawcze.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za wniesiony wkład w dyskusję, polemiki, inspiracje do kolejnych badań. 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rodzicielstwo i Rodzina. (Re)konstrukcje życia codziennego"

Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną w Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rodzicielstwo i Rodzina. (Re)konstrukcje życia codziennego”. Konferencja naukowa odbyła się w dn. 21.09.2020 roku.