Problematyka badawcza

Przedmiotem zainteresowania pracowników Katedry jest obszar badawczy pedagogiki i psychologii muzyki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Łączenie aspektów pedagogicznych i psychologicznych jest niezbędne, ponieważ pedagogika muzyki nawiązuje do nowoczesnych koncepcji wychowania i nauczania, a to pozwala dostrzec ważne inspiracje badawcze, które wskazują drogę do skutecznej praktyki edukacyjnej.

Problemy badawcze podejmowane przez pracowników Katedry to zagadnienia związane z edukacją muzyczną realizowaną na poziomie żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym skoncentrowane na rozwoju zdolności audiacyjnych i preferencji.

Pracownicy Katedry posiadają istotny dorobek naukowy (w tym publikacyjny) w zakresie analizy teoretycznej i empirycznej podstaw teorii uczenia się muzyki według E. E. Gordona i możliwości jej adaptacji w praktyce polskiej edukacji muzycznej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Muzyki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz