Pedagogika wczesnoszkolna i innowacyjna edukacja muzyczna

Kierunek Pedagogika wczesnoszkolna
Moduł kształcenia do wyboru: Innowacyjna edukacja muzyczna

Studiowanie przedmiotów w tym module są atrakcyjną formą akademickiego rozwijania podstawowych kompetencji estetycznych przyszłego nauczyciela wczesnej edukacji. Oryginalny moduł przedmiotów kształcenia (o nazwach związanych z akademickim kształceniem muzycznym) jest ważnym ogniwem procesu integralnego przygotowania absolwenta do przyszłej pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III z jednoczesnym wyposażeniem go w kompetencje do prowadzenia kreatywnych zajęć muzycznych.

Absolwent nabywa kwalifikacje do pracy z dziećmi w charakterze nauczyciela w przedszkolu, klasach I-III szkoły podstawowej oraz dodatkowo kompetencje przydatne w pracy instruktora muzyki w wielorakich (pozalekcyjnych, pozaszkolnych, amatorskich, niepublicznych) formach edukacji muzycznej dziecka.

Nabyte kompetencje służą  prowadzeniu oryginalnych zajęć muzycznych z dziećmi w oparciu o metodykę nauczania muzyki wg  E.E. Gordona.  Innowacyjne podejście oparte na teorii i praktyce  wczesnej edukacji muzycznej rozwija kluczowe doświadczenia oraz kompetencje, które są pożądane na współczesnym rynku pracy.

Ukończenie studiów z tym modułem dodatkowo uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia (tzw. magisterskich) na kierunkach pedagogicznych oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej (po spełnieniu odrębnych wymogów związanych z ewentualnymi różnicami programowymi studiów).

Studiując  INNOWACYJNNĄ EDUKACJĘ  MUZYCZNĄ zdobędziesz:

  • kluczowe kompetencje do prowadzenia atrakcyjnych zajęć muzycznych z dziećmi w wieku od 0-10 lat;
  • umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć umuzykalniania niemowląt i małych dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkole podstawowej w oparciu o innowacyjną strategię rozwoju myślenia muzycznego (audiacji);
  • rzetelną praktykę i nawiążesz inspirującą współpracę ze środowiskiem specjalistów kreatywnej edukacji dziecka;
  • atrakcyjne pomysły do pracy z dzieckiem poprzez wychowanie estetyczne (w zakresie sztuki muzycznej);
  • wzmocnioną konkurencyjność własnych kompetencji zawodowych do pracy w wielu obszarach praktyki edukacyjnej.

Pamiętaj:

  • nie musisz być muzykiem, aby do nas przyjść,
  • nie musisz umieć grać na instrumencie, aby rozwijać z nami kreatywne myślenie muzyczne dzieci,
  • nie uczymy muzyki, a muzykujemy razem ze studentami po to, aby i oni potrafili to samo robić w pracy z dziećmi,
  • nie kształcimy muzyków, a kreatywnych partnerów edukacji dziecka.

Na pytania chętnie odpowiemy pod adresem: sekreies@ukw.edu.pl

Czekamy na Ciebie!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Muzyki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz