Badania nad improwizacją muzyczną. Próby eksperymentalne rozpoczęte

  • 29 stycznia 2018

W roku akademickim 2017/2018 rozpoczęliśmy kolejne badania naukowe, tym razem nad improwizacją muzyczną. Badania mają charakter edukacyjny i skoncentrowane są na celu rozpoznania sieci głównych  wyznaczników kreatywnego myślenia muzycznego w syntaksie tonalno-rytmicznej. Prowadzone próby eksperymentalne dotyczą cyklicznego wywoływania zmian audiacyjnych w typie improwizacji przy zachowaniu teoretycznego modelu predykcji. Wynika on z podstaw gordonowskiego ujęcia ustabilizowanych uzdolnień jako miary naturalnego potencjału nabywania umiejętności uczenia się muzyki. Badania są owocem studiów prof. dr hab.  Ewy A. Zwolińskiej. Więcej w monografii pt. Muzyczne komunikowanie się, która niebawem ukaże się staraniem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W badaniach biorą udział studenci specjalności Innowacyjna edukacja muzyczna oraz zespół Katedry Pedagogiki Muzyki pod kierunkiem prof. E. Zwolińskiej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Muzyki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz