O Katedrze

Od roku akademickiego 2004/2005 pracownicy Katedry rozpoczęli kształcenie nauczycieli muzyki na kierunku Pedagogika, obecnie Pedagogika Wczesnoszkolna z blokiem do wyboru Wychowanie Muzyczne według E. E. Gordona.

Pracownicy Katedry zajmują się edukacją muzyczną opartą na założeniach teorii uczenia się muzyki, która stanowi podstawę do poszukiwań badawczych, zmierzających do wypracowania polskiej koncepcji edukacji muzycznej prowadzonej poprzez rozwój audiacji.

Twórca teorii uczenia się muzyki Edwin E.Gordon był sześciokrotnie w Polsce na seminariach autorskich (Radziejowice 1991, Krynica 1995, Zamość 1998, Bydgoszcz 2001, Ciechocinek 2004, Bydgoszcz 2006), w większości organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Muzyki (wcześniej: Zakład Kreatywnej Edukacji Dziecka), która działa w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Katedrą od początku kieruje prof. dr hab. Ewa A. Zwolińska.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Muzyki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz