O projekcie

Kompleksowa edukacja muzyczna poza formalnym kształceniem jest projektem edukacyjno-badawczym realizowanym w Katedrze Pedagogiki Muzyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w partnerstwie z Fundacją Kreatywnej Edukacji oraz Polskim Towarzystwem Edwina E. Gordona.

Kompleksowe zajęcia muzyczne są realizowane w oparciu o szczegółowe założenia Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, a problemy związane z weryfikacja rozwiązań i wypracowywaniem warunków dla polskiej koncepcji uczenia muzyki poprzez rozwój audiacji są analizowane w ramach statutowych badań pracowników Katedry Pedagogiki Muzyki.

Zajęcia praktyczne prowadzą przygotowani w tym zakresie specjaliści – edukatorzy i instrumentaliści z kompetencjami w zakresie praktycznego wdrażania teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona.

W zajęciach uczestniczą także - w charakterze praktykujących asystentów - studenci kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja wczesnoszkolna z Wychowaniem muzycznym według Edwina E. Gordona (Instytut Pedagogiki UKW w Bydgoszczy).

W programie zajęć praktycznych:

 • Moduł zajęć umuzykalniających w oparciu o rozwój audiacji wstępnej
  • Grupy:  
   • niemowląt do 1 roku życia;  
   • dzieci od 1 do 3 roku życia;
   • dzieci od 4 do 6 roku życia;
 • Moduł zajęć grupowej nauki gry na instrumentach (w oparciu o rozwój audiacji)
  • Grupy dydaktyczne:
   • instrumenty smyczkowe;
   • instrumenty dęte;
   • instrumenty klawiszowe;
 • Moduł zajęć z elementami muzykoterapii
  • Grupy:
   • intensywne zajęcia muzyczne z elementami relaksacji dla kobiet w ciąży;
   • zajęcia umuzykalniające dla osób z dysfunkcjami komunikacyjnymi.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Muzyki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz