Prof. Masafumi Ogawa w KPM

W dniach 9-10 października 2014 roku w Katedrze Pedagogiki Muzyki UKW gościliśmy prof. dr Masafumi Ogawę D.M.E. z Yokohama Nationale University w Japonii. W programie wizyty realizowane były zajęcia studentów specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i Wychowanie muzyczne według Edwina E. Gordona z udziałem dzieci wybranych szkół ogólnokształcących i wszystkich pracowników katedry oraz prof. M. Ogawy.

Naukowa część programu obejmowała również seminarium naukowo-badawcze w Katedrze Pedagogiki Muzyki oraz wykład otwarty dla pracowników i studentów Instytutu Pedagogiki i Instytutu Edukacji Muzycznej UKW.

Wizyta służyła wymianie wspólnych doświadczeń naukowych związanych z problematyką prowadzonych w Katedrze Pedagogiki Muzyki badań statutowych. Prof. M. Ogawa dzielił się swoimi doświadczeniami i wiedzą w dziedzinie porównawczych studiów nad edukacją muzyczną dziecka. Dało to wszystko podstawę do podjęcia prac związanych z nawiązaniem współpracy naukowo-badawczej ze środowiskiem pedagogów muzyki z YOKOHAMA Nationale University.

Koordynatorem naukowo-badawczego programu wizyty prof. Masafumi Ogawy w UKW była Kierownik Katedry Pedagogiki Muzyki prof. dr hab. Ewa A. Zwolińska.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Muzyki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz