W praktyce

Śladami Fryderyka Chopina z Wandą Chotomską

27 marca 2018
czytaj całość

Z okazji 208. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina studentki II roku kierunku pedagogika wczesnoszkolna o specjalizacji innowacyjna edukacja muzyczna wraz z Nutką Milutką (mgr Mirosława Gawryłkiewicz) w marcu 2018 r. zaprosiły w uczelniane progi uczniów szkół podstawowych z Bydgoszczy na audycję muzyczną Śladami Fryderyka Chopina z Wandą Chotomską. Zajęcia odbyły się w pracowni Katedry Pedagogiki Muzyki.

Program zajęć przybliżał dzieciom sylwetkę, jak i twórczość wybitnego polskiego kompozytora. Dzieci brały czynny udział w różnych formach aktywności: śpiewały, tańczyły, gestykulowały, dialogowały, a ponad to - chętnie angażowały się w niespodziankowe „zadania” przygotowane przez Nutkę Milutkę. Pokaz ten nie tylko utrwalił wiedzę dzieci o Fryderyku Chopinie, ale także zapoznał je z tradycyjnymi tańcami polskimi i charakterystycznym brzmieniem każdego z nich. Dla dzieci była to wielka przygoda, a dla studentów sposobność doskonalenia umiejętności wiązania teorii z praktyką edukacji.

czytaj całość…

Studenci i aktywne umuzykalnianie w szkole

13 maja 2015
czytaj całość

28 kwietnia oraz 12 maja 2015 r. studenci III roku kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z modułem Wychowanie muzyczne wg E. E. Gordona w Instytucie Pedagogiki UKW zrealizowali zajęcia umuzykalniające z elementami metodyki E.E. Gordona dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkole Podstawowej nr 13 w Bydgoszczy.

Tytuł projektu: Kolory - przy ognisku.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Muzyki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz