Kierownik Katedry


prof. dr hab. Ewa Zwolińska

ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

tel. 52 341 93 42

e-mail: ewazwol@ukw.edu.pl

dyżury: czwartek, godz. 11.00-12.30

pokój 107, budynek E (tzw. pawilon)

czwartek, godz. 12.30-13.00

gabinet Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Muzyki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz